Projekt dla Seniorów Caritas Diecezji Kaliskiej

Caritas Diecezji Kaliskiej z dniem 1 marca rozpoczęła działania związane z realizacją projektu „FOLKLOR JEST TRENDY. SENIORALNE DZIAŁANIA KREATYWNE”.

Projekt realizowany będzie w okresie od marca do grudnia 2017r. Liczba miejsc jest ograniczona w projekcie może wziąć udział 40 seniorów po wyżej 60 roku życia. W projekt zaangażowana jest również młodzież, w ramach działań międzypokoleniowych.

Uczestnikami projektu będą Seniorzy, dla których przygotowano wiele kreatywnych działań twórczych, zajęć rekreacyjnych i profilaktycznych.

Zajęcia odbywać  będą się  w weekendy w  budynkach caritas w Kaliszu, przy ul. Stawiszyńskiej. Działania te podejmowane będą cyklicznie w formie następujących bloków:

Blok gastronomiczny: zajęcia kulinarne

Blok idei wolontariatu: powołanie Senioralnego Koła Wolontariatu Caritas

Blok artystyczno-manualny: zajęcia muzyczne,  robótki ręczne

Blok multimedialny:  zajęcia fotograficzne , zajęcia dziennikarskie,

Blok rekreacyjno-terapeutyczny: pilates,  śmiechoterapia

Ponadto aktywność społeczna i kulturalna (wyjścia do kina).

Mamy nadzieję, że zaplanowane działania, w których wezmą udział Seniorzy umożliwią odnalezienie seniorom skrywanych dotąd pokładów energii i talentu, co znacząco wzmocni  poczucie własnej wartości każdej z uczestników i uczestniczek i zachęci do dalszej aktywności.

Podsumowaniem projektu będzie pokaz umiejętności kulinarnych MASTERCHEFF SENIOR, wraz z wystawą  wyrobów wykonanych przez uczestników.

Caritas Diecezji Kaliskiej kontynuuje podjęte w 2015 roku działania na rzecz integracji międzypokoleniowej, wzmacniania aktywności społecznej osób starszych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej realizujemy pracę z kaliskimi seniorami w celu zwiększenia ich jakości życia.

 


Wydruk ze strony internetowej Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej
www.radiorodzina.kalisz.pl