Facebook Twitter Google Plus e-mail więcej
Wtorek, 25 IX 2018 Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Słuchaj online

2017-09-30: wszystkie aktualności

Konferencja z okazji 25-lecia utworzenia Diecezji kaliskiej

Konferencja z okazji 25-lecia utworzenia Diecezji kaliskiej

O powstaniu diecezji kaliskiej i najważniejszych wydarzeniach mających miejsce na przestrzeni 25 lat można było posłuchać podczas konferencji, która odbyła się w Centrum Józefologicznym w Kaliszu pod patronatem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka.

Dużo uwagi poświęcono 20-leciu istnienia w diecezji Akcji Katolickiej.

Konferencję otworzył bp Edward Janiak, który podkreślał, że jubileusz to czas dziękczynienia za to, co zostało zrobione. – Jeżeli mówimy o jubileuszach to nie myślimy tylko o obiektach, kościołach, ale przede wszystkim o ludziach, którzy tę historię tworzyli – powiedział biskup kaliski. Zwrócił uwagę na powołanie do istnienia Akcji Katolickiej. Dziękował jej członkom za wielkie zaangażowanie w życie Kościoła Kaliskiego. Zachęcał do sięgania po nową publikację wydaną z okazji 25-lecia utworzenia diecezji kaliskiej pod redakcją ks. dr. Sławomira Kęszki.
W pierwszym wykładzie Jerzy Aleksander Splitt mówił o przynależności terenów dzisiejszej diecezji kaliskiej przed jej powstaniem. Prelegent ukazywał początki państwa Polskiego. Zaznaczył, że gród kaliski odgrywał ważną rolę w tamtym czasie. Dodał, że na początku XI w. został tam zbudowany pierwszy kościół drewniany, a w XII w. powstała romańska kolegiata. Wskazywał na rozwój chrześcijaństwa na ziemi kaliskiej. Przypomniał, że w XIX w. utworzono diecezję kujawsko-kaliską, którą potem przekształcono w diecezję włocławską. Podkreślał, że obecna diecezja kaliska powstała z 6 diecezji, a więc archidiecezji poznańskiej, wrocławskiej, gnieźnieńskiej oraz diecezji włocławskiej, częstochowskiej i opolskiej.
W kolejnym wykładzie ks. dr Sławomir Kęszka skupił się na początkach diecezji kaliskiej, a także przedstawił jej dotychczasowe dzieje. Przypomniał, że diecezję kaliską powołano do istnienia 25 marca 1992 r. na mocy bulli papieża Jana Pawła II ,,Totus Tuus Polniae Populus’’, która ustanowiła nowy porządek administracyjny Kościoła w Polsce. Katedrą ustanowiono kościół pw. św. Mikołaja w Kaliszu, a konkatedrą – kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. Patronem diecezji kaliskiej został św. Józef, Oblubieniec NMP i Opiekun Zbawiciela. Ordynariuszem diecezji mianowany został bp Stanisław Napierała, pełniący wcześniej funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej. Ingres, czyli uroczystość liturgicznego wejścia biskupa do diecezji i objęcie przez niego w zarząd kościoła katedralnego, miał miejsce 12 kwietnia 1992 r. Trzy lata później – 4 kwietnia 1995 r. – papież Jan Paweł II biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej mianował ks. Teofila Wilskiego, którego konsekracja odbyła się 8 maja 1995 r. w katedrze w Kaliszu. Z woli papieża Benedykta XVI nowym ordynariuszem diecezji kaliskiej został 21 lipca 2012 r. bp Edward Janiak, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, który ingres do katedry odbył 12 września 2012 r. Natomiast 5 lipca 2014 r. papież Franciszek ustanowił paulina o. Łukasza Buzuna biskupem pomocniczym, który sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze w dniu 16 sierpnia 2014 r. Prelegent przedstawił szczegółową statystykę diecezji, a także wskazał na najważniejsze wydarzenia mające miejsce na przestrzeni 25 lat.
Wykład pt. „Troska o świętość zrzeszonych w Akcji Katolickiej – szkole świętości” wygłosił ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka z diecezji bielsko-żywieckiej. W swoim wystąpieniu wskazywał, że bardzo ważną rolę odgrywa formacja duchowa członków Akcji Katolickiej, którzy są posyłani do przemieniania świata w oparciu o Ewangelię. Cytował też słowa św. Jana Pawła II odnoszące się do osób zrzeszonych w Akcji Katolickiej. Dodał, że święty jest patronem stowarzyszenia.
Z kolei ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński pochodzący z diecezji kaliskiej, obecnie wykłada na UKSW w Warszawie i UMJ w Toruniu, ukazywał osobowość świętego na przykładzie św. Józefa. Odwoływał się do życia św. Józefa i stwierdził, że to potężny patron Kościoła Powszechnego. Wskazywał, że święty jest wzorem dla męża i ojca.

Po przerwie o dziejach nieistniejących już klasztorów diecezji kaliskiej mówił ks. prof. dr hab. UAM Michał Kieling. Prelegent przypomniał działalność benedyktynów, bernardynów, cysterek, norbertanów i reformatów.

Wykład nt. 20-lecia działalności Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej wygłosili prof. dr hab. Zbigniew Trybuła i dr Elżbieta Kałuża-Maniewska.  
W czasie obrad nastąpiło rozstrzygnięcie diecezjalnego konkursu pt. „Męczeństwo duchowieństwa polskiego w okresie II wojny światowej”, do którego przystąpiła młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W konferencji uczestniczyli: biskup kaliski Edward Janiak, pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, duchowieństwo, członkowie Akcji Katolickiej, młodzież i osoby zainteresowane tą tematyką.
Organizatorami konferencji byli: Wydział Teologiczny oraz Zakład Historii Kościoła i Patrystyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. Nad całością czuwali ks. prof. dr hab. UAM Michał Kieling i ks. dr Sławomir Kęszka.

Teskt za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Fotogaleria

Aktualności

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK